กันชง กันชา ต่างกันอย่างไร

January 30, 2020 0 Comments

ความแตกต่างของ กัญชง VS กัญชา เพิ่มเติมคลิ๊ก !!! กัญชง กัญชา กัญชง มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า เฮมพ์ กัญชงหรือเฮมพ์ (hemp) เป็นคำเรียกที่ใช้กับต้นพืชที่ใช้ประโยชน์ในการผลิต เส้นใยสำหรับถักทอ ภาษาอังกฤษ คือ marijuana หรืออาจใช้คำว่า cannabis จากชื่อทางวิทยาศาสตร์ มักเป็นที่รู้จักในการนำมาทำเป็นยาเสพติด ซึ่งส่วนใหญ่ยังถือเป็นสารเสพติดที่ผิดกฎหมายอยู่ในหลายประเทศ ลำต้นสูงใหญ่มากกว่า 2 เมตร ลำต้นสูงไม่เกิน 2 เมตร ใบใหญ่กว่า มีการเรียงสลับของใบค่อนข้างห่างชัดเจนและไม่มียางเหนียว ติดมือ ใบจะเล็กกว่าเล็กน้อย การเรียงตัวของใบจะชิดกันหรือเรียงเวียนใกล้ โดยเฉพาะใบประดับช่อดอกจะเป็นกลุ่มแน่น ชัดเจน และมักมียางเหนียวติดมือ ใบสีเขียวอมเหลือง ใบสีเขียวจัด ปล้อง/ข้อยาว ปล้อง/ข้อไม่ยาว เปลือกเหนียว ลอกง่าย เปลือกไม่เหนียว ลอกยาก แตกกิ่งก้านน้อย แตกกิ่งก้านน้อย ใยเส้นดี มีคุณภาพ ใยเส้นคุณภาพต่ำ ยางดอกมีไม่มาก ยางดอกมีมาก ออกดอกเมื่อมีอายุมากกว่า 4 เดือน …