โรคขาดสารอาหารเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยและมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง แต่สิ่งที่มักเป็นที่น่าสนใจและน่าเปลี่ยนแปลงกับคนที่ต้องเผชิญกับโรคขาดสารอาหารคือการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อเกิดขาดสารอาหารบางชนิดที่มีผลต่อกระบวนการทางสมอง และความสามารถในการควบคุมน้ำหนักของเรา เมื่อร่างกายขาดสารอาหารที่สำคัญเช่น โปรตีน และวิตามิน อาจทำให้ร่างกายต้องการอาหารและเริ่มเก็บพลังงานเกินที่จำเป็นเข้าไว้ในร่างกาย ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นคือเกิดน้ำหนักเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของน้ำหนักเกินที่เป็นไขมัน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิคุ้มกันอ่อนแอ โรคหัวใจและหลอดเลือด และสถานะสุขภาพที่ไม่ดีอื่น ๆ การเผชิญกับน้ำหนักเกินเนื่องจากโรคขาดสารอาหารอาจทำให้รู้สึกหมายความถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิต ความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหารที่ครบถ้วน การรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงและแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพ การมีความเข้าใจและสนับสนุนจากคนที่รักจะช่วยให้เรามีกำลังในการรับมือกับโรคขาดสารอาหารและการสู้ความเจ็บป่วย 6 โรคขาดสารอาหารที่ผู้หญิงต้องรู้ ส่งผลให้ผมร่วงและเล็บเปราะบาง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ โรคขาดสารอาหาร และหากใครประสบปัญหาโรคขาดสารอาหารแล้วทำให้น้ำหนักเกิน ก็สามารถศึกษาวิธีลดน้ำหนักเพิ่มเติม