โรคเบาหวาน เสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อน

April 10, 2019 0 Comments

โรคเบาหวาน เป็นโรคประจำตัวของใครหลายคนที่มีทั้งสาเหตุจากกรรมพันธุ์ และพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานาน หากไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ อาจเสี่ยงอันตรายทั้งจากตัวโรคเบาหวานเอง ที่อาจทำให้ช็อค เป็นลม หมดสติ และอันตรายจากโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ โรคไต ภาวะแทรกซ้อนที่ไต เป็นสาเหตุสำคัญของอาการเจ็บป่วย และเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานทั้งประเภท 1 และ 2 โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้เป็นเวลานาน อาการที่พบ พบโปรตีนอัลบูมิน หรือไข่ขาวรั่วออกมาพร้อมปัสสาวะเล็กน้อย ปัสสาวะมีฟอง มีอาการบวมตามร่างกาย ความดันโลหิตสูง หากยังไม่ได้รับการเข้ารักษาอย่างทันท่วงที อาจส่งผลให้เกิดภาวะไตวาย จนเสียชีวิตได้ในที่สุด โรคหลอดเลือดสมอง ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง รวมถึงความดันโลหิตที่สูง อาจเป็นสาเหตุของภาวะหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน โดยอาจส่งผลให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ อาการที่พบ แขนขาอ่อนแรงขึ้นมาทันที โดยอาจเป็นเฉพาะซีกใดซีกหนึ่ง เดินไม่ได้ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นสาเหตุสำคัญอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสียชีวิต เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ทําให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผู้เป็นเบาหวานบางราย อาการที่พบ เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบอาจไม่แสดงอาการแน่นหน้าอกชัดเจนเหมือนผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน ดังนั้นถึงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ผู้ป่วยเบาหวานหลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นอยู่ จึงมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคนี้มากขึ้นไปด้วย โรคจอประสาทตาเสื่อม อาจจะเคยได้ยินว่าโรคเบาหวานอาจทำให้ตาบอดได้ โดยผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะตาบอดตากภาวะจอประสาทตาเสื่อมมากกว่าคนปกติมากถึง 30 เท่า …