โรคเบาหวาน ป้องกันได้ รักษาทัน

โรคเบาหวาน
September 9, 2019 0 Comments

โรคเบาหวาน วินิจฉัยอย่างไรบ้าง ? ในเบื้องต้น เมื่อเราเดินทางไปพบแพทย์ แพทย์ก็จะเริ่มต้นสอบถามอาการ ประวัติการเจ็บป่วย รวมไปถึงคนในครอบครัว จากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกาย ตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาล ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ระดับน้ำตาลก็จะมีอยู่หลายวิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 : การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้ วิธีที่ 2 : การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง วิธีที่ 3 : การทดสอบการตอบสนองของฮอร์ดมนอินซูลินที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือด วิธีที่ 4 : การตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสม หรือฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี หากผู้ป่วยไม่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนคือ หิวน้ำมาก ปัสสาวะบ่อยและมาก น้ำหนักตัวลดลง โดยที่ไม่มีสาเหตุ การตรวจด้วยวิธีทั้งหมดข้างต้นจำเป็นต้องมีการตรวจซ้ำอย่างน้อย 1 ครั้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย อาการของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หากกล่าวถึงโดยภาพรวมอาการของผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานนั้นจะปัสสาวะบ่อย มีน้ำหนักที่ลดลง หิวบ่อย บางครั้งก็มีอาการอ่นเพลีย อันเนื่องมาจากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูง คราวนี้ เราลองมาดูกันลึกลงไปอีกนิดว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีอาการใดแสดงให้เห็นเพิ่มเติมได้อีกบ้าง ในคนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้าจะมีระดับน้ำตาลในเลือดเพียง 70 – 110 มก.% …

โรคเบาหวาน เสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อน

April 10, 2019 0 Comments

โรคเบาหวาน เป็นโรคประจำตัวของใครหลายคนที่มีทั้งสาเหตุจากกรรมพันธุ์ และพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานาน หากไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ อาจเสี่ยงอันตรายทั้งจากตัวโรคเบาหวานเอง ที่อาจทำให้ช็อค เป็นลม หมดสติ และอันตรายจากโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ โรคไต ภาวะแทรกซ้อนที่ไต เป็นสาเหตุสำคัญของอาการเจ็บป่วย และเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานทั้งประเภท 1 และ 2 โดยมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้เป็นเวลานาน อาการที่พบ พบโปรตีนอัลบูมิน หรือไข่ขาวรั่วออกมาพร้อมปัสสาวะเล็กน้อย ปัสสาวะมีฟอง มีอาการบวมตามร่างกาย ความดันโลหิตสูง หากยังไม่ได้รับการเข้ารักษาอย่างทันท่วงที อาจส่งผลให้เกิดภาวะไตวาย จนเสียชีวิตได้ในที่สุด โรคหลอดเลือดสมอง ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง รวมถึงความดันโลหิตที่สูง อาจเป็นสาเหตุของภาวะหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน โดยอาจส่งผลให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ อาการที่พบ แขนขาอ่อนแรงขึ้นมาทันที โดยอาจเป็นเฉพาะซีกใดซีกหนึ่ง เดินไม่ได้ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นสาเหตุสำคัญอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสียชีวิต เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ทําให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผู้เป็นเบาหวานบางราย อาการที่พบ เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบอาจไม่แสดงอาการแน่นหน้าอกชัดเจนเหมือนผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน ดังนั้นถึงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ผู้ป่วยเบาหวานหลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นอยู่ จึงมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคนี้มากขึ้นไปด้วย โรคจอประสาทตาเสื่อม อาจจะเคยได้ยินว่าโรคเบาหวานอาจทำให้ตาบอดได้ โดยผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะตาบอดตากภาวะจอประสาทตาเสื่อมมากกว่าคนปกติมากถึง 30 เท่า …