รวมตั้งชื่อลลูก กว่า 205 รายชื่อ ตั้งชื่อมงคล เสริมทรัพย์ สุขภาพ

การตั้งชื่อลูกมีความสำคัญต่อผู้ที่เป็นพ่อและแม่อย่างมากดังนั้นการตั้งชื่อจริงที่เหมาะสมต่อวันเดือนปีเกิด เพื่อช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตของเด็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่พ่อแม่ยุคใหม่ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากซึ่งถ้าคุณกำลังมองหาชื่อดีๆ ของปีนี้ ให้กับลูกน้อยของคนที่จะตรงตามหลักการตั้งชื่ออย่างถูกต้อง ขอแนะนำหลักในการตั้งชื่อ ที่ได้ทั้งความไพเราะและทำให้มั่นใจต่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้ 

หลักการตั้งชื่อลูกที่ควรรู้ ทั้งการตั้งชื่อลูกสาว และ การตั้งชื่อลูกชาย

การตั้งชื่อลูกสำหรับเด็กแรกเกิดจะมีความสำคัญอยู่ทั้งหมด 8 เรื่องด้วยกัน คือ

 1. บริวาร หมายถึง คนภายในครอบครัวและคนใกล้ชิดในชีวิต
 2. อายุ หมายถึง การเป็นอยู่ การใช้ชีวิต และสุขภาพ
 3. เดช หมายถึง อำนาจ บารมี การได้ลาภยศ การมีชื่อเสียง และตำแหน่งหน้าที่การงาน หน้าตาทางสังคม
 4. ศรี หมายถึง เรื่องของโชคลาภและความสำเร็จ รวมไปถึงเรื่องของเสน่ห์ มีคนรักและเอ็นดู
 5. มูลละ หมายถึง การมีทรัพย์สิน มีมรดกเงินทอง และความมั่นคงทางการเงิน
 6. อุตสาหะ หมายถึง การทำงาน ความขยันหมั่นเพียร การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตที่มีความกระตือรือร้น
 7. มนตรี หมายถึง  การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
 8. กาลกิณี หมายถึง ตัวอักษรที่ไม่เหมาะสมต่อชื่อและวัน-เดือน-ปีเกิดของตัวผู้ที่ถูกตั้งชื่อ เพราะจะนำมาซึ่งความอัปมงคล ความทุกข์ ความทรมาน เคราะห์ร้าย และเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆ

อักษรกาลกิณีของคนแต่ละวัน

ดังนั้นการตั้งชื่อลูกจึงต้องคำนึงถึงทั้ง 8 ข้อนี้ให้มที่สุด ซึ่งคนที่เกิดในแต่ละวันจะมีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีแตกต่างกันออกไป คือ

 1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ อ
 3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง
 4. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางวัน) คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 5. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางคืน) คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 6. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น
 7. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว
 8. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ตั้งชื่อจริงลูกชาย 100 รายชื่อ พร้อมความหมาย

 1. กฤตัชญ์ – ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
 2. คณุตม์ – ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
 3. จิรทีปต์ – รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
 4. ณัฐปคัลภ์ – ปราชญ์ผู้องอาจ
 5. ติณณภพ – ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
 6. นิพพิชฌน์ – ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
 7. ผรัณชัย – มีชัยชนะไปทั่ว
 8. พิทยุตม์ – ผู้มีความรู้สูงสุด
 9. ศาตนันท์ – มีความสุขและความเพลิดเพลิน
 10. อนันยช – เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
 11. อิงครัต – ผู้ยินดีในความรู้
 12. กฤตยชญ์ – นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
 13. คณพศ – มีอำนาจในหมู่คณะ
 14. ชวกร – ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
 15. ณฏฐพล – กำลังของนักปราชญ์
 16. ธนลภย์ – ได้ทรัพย์
 17. ธรรมปพน – มีคุณธรรมบริสุทธิ์
 18. นฤสรณ์ – เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
 19. วรลภย์ – ผู้มีลาภอันประเสริฐ
 20. วฤนท์ธม – มากมายยิ่งใหญ่
 21. สรฐชญณ์ – มีความรู้เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคง
 22. จรณินทร์ – เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
 23. จิรัฎฐ์ – ดำรงมั่น อยู่นาน
 24. ชิณณวรรธน์ – อยู่กับความเจริญ
 25. ญานุจจัย – สะสมความรู้ มีความรู้มาก
 26. ถิรพุทธิ์ – มีความรู้มั่นคง
 27. ทัณฑธร – ผู้พิพากษา
 28. ปุณณัตถ์ – สมประสงค์
 29. พฤนท์เดช – มีอำนาจทางทหาร
 30. ภัทรจาริน – มีความประพฤติดี
 31. ฤทธิรณ – ความเก่งกล้าในการรบ
 32. วัณณุวรรธน์ – ทางแห่งความเจริญ
 33. อจลวิชญ์ – มีความรู้ไม่หวั่นไหว
 34. อติวัณณ์ – การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
 35. อติวิชญ์ – นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
 36. อัฑฒ์ – ชายผู้ร่ำรวย
 37. คณุฒน์ – ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
 38. ฐปนวัฒน์ – เจริญอย่างมั่นคง
 39. ฐิตธีร์ – ปราชญ์ผุ้มั่นคง
 40. ฐิติวัสส์ – ยืนยาวตลอดปี
 41. ธุวานันท์ – มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
 42. นนทิวรรธน์ – ยินดีในทรัพย์
 43. นัธทวัฒน์ – มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 44. ปัณฑ์ธร – ทรงไว้ซึ่งความรู้
 45. พิชญุตม์ – ฉลาดและยิ่งใหญ่
 46. พลัฎฐ์ – ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
 47. วริทธิ์นันท์ – ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
 48. วเรณย์ – ประเสริฐสุด
 49. อุกฤษฎ์ – ประเสริฐสุด
 50. กฤติชยตร์ – การกระทำที่ฉลาด
 51. กิตติ์ณัฏฐกร – สร้างความรู้และเกียรติ
 52. ชัญญากรณัฐ – ปราชญ์ผู้สร้างความรู้
 53. ชาครีย์สร – ผู้ตื่นและแกล้วกล้า
 54. ฐานิศวรร์ – มีฐานะอันยิ่งใหญ่
 55. ฐิรชาติศักดิ์ – เกิดมามียศศักดิ์มั่นคง
 56. ณรงค์คณินทร์ – เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะในการรบ
 57. ณัฏฐ์ณชัย – ที่ซึ่งมีแต่ชัยชนะและความรู้
 58. ณัฏฐ์ธนัญ – ปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอื่นๆ
 59. นัทธ์ธัญธนิน – ผูกพันกับความโชคดีและร่ำรวย
 60. เทวทิณณ์ – เทพประทาน
 61. ธีร์ธัญนนท์ – ปราชญ์ผู้มีโชคและความยินดี
 62. ธีร์สิรธนัศ – ปราชญ์ผู้เป็นยอดและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
 63. รดิศไชยนันท์ – ยินดีมีความเจริญกว่าและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
 64. วัสยษฏิ์ – ถึงซึ่งความเป็นอยู่อันดี
 65. กฤชฐารวี – มีอาวุธที่มั่นคงดั่งพระอาทิตย์
 66. กฤษฎาภาส – การกระทำที่รุ่งเรือง
 67. การัณยภาส – ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
 68. ฆฤษวี – ร่าเริง
 69. จิณณิชวัรชญ์ – มีความรู้ประเสริฐเป็นอาจิณ
 70. ชาครีย์วสุ – ทรัพย์สินของผู้ตื่นอยู่เสมอ
 71. เชษฐวิรุฬห์ – เจริญอย่างยิ่งใหญ่
 72. ฐิณัณรเมศ – ฐานะความรู้มั่นคงและเป็นเจ้าแห่งรัก
 73. พรหมาณฑ์ชา – ดี, เก่ง ในจักรวาล
 74. ภิญญาสิปัณฑ์ – รอบรู้และฉลาดยิ่ง
 75. ศักร์สฤษฏิ์ – พระอินทร์เป็นผู้สร้าง
 76. ษุภ์ปรเมษฐ์ – ดีงามอย่างยิ่ง
 77. อภิณัฏฐกร – นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
 78. อรรฆย์พสุ – มีทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง
 79. กิตติ์ธนัญนภ – มีเกียรติร่ำรวยดั่งฟ้ากว้าง
 80. ขันธ์ธิปก – ผู้เป็นใหญ่เหนือกรมกอง
 81. ฐิตินนท์ณัฐ – นักปราชญ์ผู้สร้างความยินดี
 82. ณกานต์พิทักษ์ – ที่ซึ่งเป็นที่รักและความรักษาไว้
 83. ธัญกฤษฏิ์ – ฉลาดเป็นเสิศ
 84. ธัญพิสิฏฐา – โชคดีและเจริญเป็นเยี่ยม
 85. นิพพิชฌน์ – ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
 86. ปัญญ์คคนานต์ – ปัญญาดั่งท้องฟ้า
 87. ภาณุเมศธนัน – ร่ำรวยยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
 88. มหัทธนะกิตติ์ – มีชื่อเสียงและร่ำรวยยิ่ง
 89. ศุภ์กฤศธเนส – มีการกระทำที่ดีและร่ำรวย
 90. สัณห์พิชญ์ – นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
 91. อัคคัญญ์ – สูงสุด
 92. กิตติ์จีระภูมิ – มีเกียรติยิ่งยืนในแผ่นดิน
 93. คมน์พีระภัทร – การถึงซึ่งความกล้าหาญและดีงาม
 94. ดัตวทฤษ – รู้จริง
 95. เถกิงศักดิ์ – รุ่งเรืองด้วยยศศักดิ์
 96. ทรัพยพฤทธิ์ – เจริญในสมบัติ
 97. ทีป์สุรธเนส – แสงสว่างแห่งความดีงามและมั่งคั่ง
 98. ทีรฆทรรศ – เห็นการณ์ไกล
 99. ธนพฤทธ์ – มีเงินมาก
 100. ธรินทร์วรัช – ประเสริฐและทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า