เรียนรู้ อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง จำเป็นหรือไม่ที่นี่มีคำตอบ

July 19, 2022 0 Comments

Home / อาหารหลัก 5 หมู่ / เรียนรู้ อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง จำเป็นหรือไม่ที่นี่มีคำตอบ ใน 1 วันต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แล้วต้องกินอะไรบ้าง อาหาร คือสิ่งที่เราต้องกินเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอด แต่อาจจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ได้ โภชนาการ คือ อาหารที่เข้าสู่ร่างกายและถูกนำไปใช้ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่สึกหรอ หรือดึงไปใช้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิต สารอาหาร คือ สารประกอบที่อยู่ในอาหาร โดยสามารถแยกคุณค่าทางสารอาหารออกมาได้ 5 ประเภท ดังนี้ อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง อาหารหลักหมู่ที่ 1 โปรตีน อาหารหลักหมู่ที่ 1 โปรตีน ประโยชน์: จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยสารอาหารอื่นๆ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกในร่างกาย ฟื้นฟู เสริมสร้างกล้ามเนื้อ รักษาสมดุลความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย นำไปสร้างเป็นฮอร์โมน น้ำย่อย สารภูมิคุ้มกัน โปรตีนชนิดต่างๆ ทำหน้าที่ต่างกันเพื่อช่วยให้ส่วนต่างๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างปกติ อาหารที่มีโปรตีน เนื้อสัตว์ ไข่ นม …